Logga in
Varukorgen är tom

Frakt & Retur

ALLMÄNNA VILLKOR FRIWAY

1. ALLMÄNT
Ett användarkonto hos FRIWAY AB på (www.friway.se) (”Hemsidan”) är vårt sätt att hantera beställningar och liknande, spara uppgifter om dig och dina köp. För att registrera dig som kontoinnehavare måste du godkänna dessa villkor för kontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2. KONTO
Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress och e-postadress kan registrera sig som Kontoinnehavare. Om någon som är minderårig vill bli Kontoinnehavare krävs samtycke från den som har föräldraansvar över den minderåriga.
Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare.
Kontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor, Kontoinnehavaren har registrerats i vårt system och ett konto har öppnats via Hemsidan.
Som bekräftelse på registreringen skickar vi en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett.

Vi kan komma att säga upp ditt konto i följd av missbruk, annat otillbörligt beteende eller om vi finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, till annan person. Vi meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet och orsaken till uppsägningen.

Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor.

Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela oss om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor. Information om förändringar hittar du på Hemsidan.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med vår Integritetspolicy.

4. ÄNDRING I VILLKOREN
Dessa villkor för konto gäller i den form som de är publicerade på Hemsidan. Vi har rätt att när som helst göra ändringar för konton eller dessa villkor.
Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar vi inte för eventuella förluster till följd av förändringar av dessa villkor och vi är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

5. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Dessa villkor reglerar inte några köp. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa våra Köp och leveransvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor.

6. TVISTER
Eventuella tvister gällande konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

7. FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER
Om du har frågor, vill ändra eller ta bort personlig information, kontakta oss på info@friway.se, eller skicka ett brev till FRIWAY AB, Rastaborgsvägen 12, 17890 EKERO, Sweden.


Copyright © 2020 Friway.se